Крайно време е за нов модел на финансиране на иновационната дейност, особено за стимулиране на малките и средните предприятия, за да може България реално да трансформира своята икономика. Това заяви държавният глава Румен Радев на онлайн церемонията, на която бе представен шестнадесетият годишен доклад на форума Иновации БГ на тема „Иновации и икономически растеж“ и бяха наградени победителите в Националния конкурс за най-иновативно предприятие на годината, които се провеждат под негов патронаж. Президентът отбеляза, че през 2020 г. креативността и стремежът за развитие на българските иноватори са двигател за иновационна активност, в резултат на което са открити нови пазарни ниши и са стартирали производствата на нови изделия и предоставянето на креативни услуги. По думите на Румен Радев докато за едни пандемията е била оправдание и причина за застой, то за други български предприятия кризата е ускорила осъществяването на нови идеи и иновативни дейности в сектора на патентите и полезните модели, където е отбелязан пик за 10-годишен период.

България е на 37-о място в класацията на Глобалния иновационен индекс 2020 и по думите на президента представянето на страната ни се подобрява значимо спрямо 2012 г. по износ на технологии и знание, а в развитието на дигитална инфраструктура се нарежда сред най-бързо развиващите се бизнес хъбове в Европа. „Горд съм с постиженията на българските компании и разработчици, които често създаваха и внедряваха нови продукти в съкратени срокове, запазвайки високо качество“, каза Румен Радев. Държавният глава отбеляза, че въпреки тези успехи, за поредна година бизнесът и чуждестранните инвеститори са тези, които финансират голямата част от иновациите, а България все още е сред т.нар. „плахи иноватори“ в Европа и след нея в тази група е само Румъния. Тенденцията разходите за научноизследователска и развойна дейност в националните програми, където е заложен размер от 1,5% от БВП, да се неглижират и съкращават се запазва. През 2019 г. тези разходи са в размер на 1 млрд. лв., равни на 0.84% от БВП, докато в страните от ЕС са 3% и повече. Президентът подчерта, че българските предприятия имат воля, енергия и огромен потенциал в областта на иновациите и научноизследователска и развойна дейност и могат да се развиват и да допринесат за още по-голям общ ръст.

Според Румен Радев, при своевременно отчитане от страна на правителството на тенденциите през 2020г. и целенасочено подпомагане на иноваторите, както в редица европейски страни, резултатите за страната ни сега щяха да бъдат съвсем различни. Държавният глава отбеляза също така, че краят на 2020 г. бележи завършека на втория програмен период след приемането на страната ни в ЕС, но за съжаление Европейското иновационно табло отчита, че у нас не се реализира напредък. Президентът изрази надежда, че държавната администрация, учейки се от успехите и от допуснатите слабости, ще успее да изгради капацитет за планиране и управление на реалната икономика в полза на българската държава и нейните граждани, да премахне пречките пред предприемачите и иноваторите и съвместно с местната власт да работи за равномерно развитие на страната. Националният иновационен форум обединява усилията на институциите, бизнеса и неправителствени организации за подобряване на иновационната среда в страната. Форумът има за цел да насърчи сътрудничеството между български и чуждестранни организации за стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес.


Share Follow

Leave A Reply