Отново е отчетено завишаване на стойностите на показателя „мътност“ в питейната вода на Шумен, съобщават от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/. След констатираните на 18 януари завишени стойности на показателя, през следващите два дни е проведен извънреден лабораторен контрол и са взети проби вода от шест пункта, разположени в различни райони на града. Отново е отчетено завишаване стойностите на показател „мътност“, при наличие на остатъчен свободен хлор, съответстващо на нормативните изисквания. Не са констатирани други отклонения от здравните норми по изследваните физикохимични и микробиологични показатели. Здравната инспекция препоръчва водата в населените места, водоснабдявани от язовир „Тича“ (Шумен, Велики Преслав и селата П. Волов, Белокопитово и Дибич) да не се ползва за пиене и приготвяне на храна.

От страна на РЗИ – Шумен е засилен контрола над дезинфекцията на водата, подавана от ВиК – Шумен в зоната на водоснабдяване на язовир „Тича“. Ежедневно в лабораторията на инспекцията се следят промените в показателя „мътност“, остатъчен свободен хлор и микробиологичните показатели.


Share Follow

Leave A Reply