Ниското заплащане и натовареността на служителите е пречка за привличане на квалифицирани специалисти в МОСВ. Това каза вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по време на петъчния парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутата от ДПС Джевдет Чакъров за заплатите в администрацията на Министерството на околната среда и водите. По думите й текучеството на персонала в централно управление на МОСВ се е увеличило, като напусналите са 6 % от общата численост.

„Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. по бюджета на МОСВ разходите за персонал бяха увеличени с 10 на сто за увеличение на основните възнаграждения на щатните служители и за задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател. В резултат на извършеното увеличение на основните заплати средната работна заплата към 31 март 2020 г. по структури е била: Изпълнителна агенция по околна среда – 1051 лв., Регионална инспекция по околна среда и води – 1093 лв., Дирекция на националния паркове – 1007 лв., Басейнови дирекции- 1071 лв., Централна администрация – 1625 лв.“, заяви още министърът. По думите й не се е постигнало решението от заседанието на Съвета за административна реформа от 16 август 2018 г. за преодоляване на различието в заплащането в администрацията една и съща категория. „Концептуалното решение за увеличаване на разходите за персонал на всички администрации с 10 на сто доведе до по-голяма разлика в заплащането на МОСВ спрямо администрациите от същата категория“, коментира още Николова. Тя уточни, че с постановление на министерски съвет № 201 от 7 август 2020 г. разходите за персонал по бюджета на МОСВ са увеличени с 2 млн. 610 хил. и 700 лв.


Share Follow

Leave A Reply