През февруари и март продължава приемът в детските ясли и детските градини в Добрич за заемане на свободни места. Поради въведения Закон за защита на личните данни всички заявления на деца, чакащи класиране, са заличени от системата.

Приемът е само за деца, които ще постъпят в детските заведения през тази учебна година. Необходимо е да бъдат подадени нови заявления, съобразно обявените свободни места. Всички родители трябва да знаят, че прием за Новата учебна година 2021/2022 ще стартира през месец май и приетите тогава деца ще постъпят през месец септември, посочват от общината. За класиране през месец февруари в графа „месец за участие в класиране“ следва да се посочи месец февруари 2021. Цялата информация ще бъде публикувана на сайта на местната администрация в Добрич в модула „Прием в детските заведения“ – раздел „Новини“, „Свободни места“ и „График на дейностите“.


Share Follow

Leave A Reply