„Как да финансирам бизнес идеите си, без да минавам през тромави процедури?“, „Мога ли да получа желаната от мен земя, без да плащам накуп парите за нея?“, „Има ли кредитираща институция, на която да плащам тогава, когато имам приходи?“. Това се пита всеки земеделски производител, който обмисля разширяване на бизнеса си или търси изгодни условия, за да обезпечи стопанската година. Въпросът е още по-актуален във времена на пандемия и лоши климатични условия, които засегнаха сериозно реколтата в някои части на страната. Отговор дава кредитиращата институция „Агрион Финанс“. За да стимулира фермерите и да подпомогне тяхната дейност, дъщерната компания на лидера в управлението на земеделски активи „Агрион“, предложи на пазара още по-гъвкави условия при лизинг на земеделска земя и по-изгодна лихва.


Облекчена процедура
„Основен приоритет на „Агрион“ е подпомагането на малките и средни земеделски производители и затова решихме допълнително да облекчим процедурата и да съкратим сроковете и при кандидатстване за финансиране. Както винаги, дори в условията на пандемия, ние сме до земеделските стопани, за да помогнем“, казаха от компанията. Дружеството отпуска до 100% от размера на пазарната оценка на земята, обект на лизинга. Ако цената на избрания терен съвпада с оценката, на лизингополучателя не се налага да участва със собствени средства в сделката, а директно започва да си плаща вноските по лизинга. Това е сериозно облекчение за по-малките и средни земеделци, за които осигуряването на самоучастието често е сериозно предизвикателство, категорични са експертите. Лихвата е чувствително намалена, което спестява много пари на фермерите.


Индивидуален погасителен план
Сериозно облекчение за фермерите е и изготвянето на индивидуален погасителен план за всеки лизингополучател. Фермерите могат да изберат на колко вноски и кога да изплащат лизинга си, като съобразят тези плащания с приходите, които имат по периоди. Дружеството не начислява такса за разглеждане на документи, липсва и такса ангажимент.
За регистрираните земеделски производители и юридическите лица не се изисква кредитна история и подробен бизнес план, каквито са задължителните условия на други кредитни институции.


Без такси и комисиони
„Агрион Финанс“ не удържа такса за разглеждане на документите и за оценка на обезпечението. Пазарната оценка на желаната земеделска земя се извършва от експертите на „Агрион“ и е абсолютно безплатна за лизингополучателя. Размерът на отпуснатото финансиране не зависи от дохода на физическото лице, а се определя от стойността на имота, който се предлага за обезпечение. Това е крачка напред към подпомагането на предприемачи, които тепърва стартират своя бизнес. Предвидена е и възможност дружеството да финансира разходите по прехвърлянето на имота.
Допълнително облекчение е, че кандидатстването може да стане почти изцяло дигитално – през секцията в сайта на „Агрион“ – https://www.agrion.bg/bg/finance/. Клиентът може да извърши почти всички операции от страницата, без да се налага да напуска дома си и да посещава непрекъснато офиси.
Информация за пълните условия на финансовите продукти на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията на адрес –  www.agrion.bg/finance/ и на националния телефон 0800 111 66.


Share Follow

Leave A Reply