Националният осигурителен институт /НОИ/ обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за декември 2020 г. е 1171,17 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г. е 1069,50 лв., съобщават от НОИ. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през януари 2021 г., съгласно чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

снимка: debati.bg


Share Follow

Leave A Reply