Премиерът Бойко Борисов, министрите на енергетиката и на икономиката Теменужка Петкова и Лъчезар Борисов, както и председателят на НС Цвета Караянчева инспектират газовата връзка с Гърция. Борисов каза, че този проект е от стратегическа значимост за целия регион, както и за хранилището ни в Чирен, който ще се разширява. Той поясни, че тръбопровода минава през планини и реки и инфраструктура. Поясни, че се забавило, защото в съседна Гърция била затворена.

„Това е газовата ни магистрала с Гърция, пандемията я забави малко, но постигнахме съгласие с гръцките ни партньори, че тази годината тя трябва да бъде пусната в търговска експлоатация. Това е геостратегически проект както за България, така и за целия регион“, заяви министър-председателят Бойко Борисов, който провери напредъка на строителните дейности по изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България. Министър-председателят беше категоричен, че интерконекторът трябва да бъде завършен максимално бързо.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова докладва на премиера Борисов за напредъка на проекта. Договорът за доставка и производство на линейни тръби е изпълнен. До момента са произведени и доставени 187 км. тръби, както на българска, така и на гръцка територия. Над 170 км са разчистени от общо 182 км и трасето е подготвено за последващи дейности. Над 128 км от доставените тръби са разнесени по трасето и повече от 101 км от разнесените тръби са заварени. Продължават автоматичните и ръчни заварки, изкопаването на траншеята, полагането на тръби в готовите участъци и обратното засипване.

Премиерът Борисов изтъкна важността на междусистемната връзка с Гърция за диверсификацията на източниците на природен газ. Чрез изграждането на връзката и участието ни в терминала за втечнен природен газ, както България, така и целия регион, ще получат достъп до алтернативни доставки. В синергия с този проект, се разширява и газохранилището в Чирен, където в бъдеще доставеното гориво ще може да се съхранява. „България и Гърция участват активно в инициативата „Три морета“, където този проект за транспорт на природен газ от Юг на Север до Полша е най-важен“, подчерта министър-председателят. Това означава 100% диверсификация – както американски втечнен газ, така и доставки от Катар, Израел и други източници. Стартът на изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България беше даден на 22 май 2019 г. лично от премиерите на двете страни. Газопроводът ще се свърже с гръцката национална газопреносна система и Трансадриатическия газопровод TAP в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. Техническият капацитет е от 3 до 5 млрд. куб. м. годишно. Общата стойност на проекта е 220 млн. евро.


Share Follow

Leave A Reply