Софийският градски съд отхвърли предявения от Софийска градска прокуратура иск за разпускане на политическа партия „Възраждане“. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок от връчването му.

снимка: PropertyGuru

Делото беше образувано по искане на Софийската градска прокуратура, в което се твърди, че сред учредителите на партията има записани хора, които са били починали преди провеждането на учредителното събрание, както и такива, които не са присъствали.


Share Follow

Leave A Reply