Европейската комисия представи днес стратегия за правата на хората с увреждания до 2030 г., за да имат пълноценно участие в обществото. Хората с увреждания имат право да участват във всички области на живота, както всички останали. Въпреки че през последните десетилетия беше постигнат напредък в достъпа до здравеопазване, образование, заетост, отдих и участие в политическия живот, остават многобройни пречки, отчита комисията. През 2023 г. ЕК ще предложи улеснения за взаимно признаване на статута на хората с увреждания между държавите в ЕС, за да могат да се възползват от правото на свободно движение. За да подкрепи самостоятелния живот и приобщаването в обществото, ЕК ще предложи насоки за подобряване на социалните услуги за хора с увреждания.

Европейската комисия

Стратегията цели да защити тези хора от всякаква форма на дискриминация и насилие, и да осигури равни възможности по отношение на правосъдието, образованието, културата, спорта, туризма, здравните услуги и до заетостта. Комисията отчита, че засега не са изчезнали трудностите по отношение на достъпността на сградите, обществените пространства и някои видове транспорт.


Share Follow

Leave A Reply