Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се изкачи на 551-во място сред световните университети в класацията QS World University Rankings by Subject за 2021 година.

снимка: informo.bg

Класацията предоставя независим сравнителен анализ за представянето на 13 883 университетски програми в 1440 университета, включващи 51 академични дисциплини и 5 широки факултетски области. Университетите се оценяват на базата на четири критерия: академична репутация, репутация сред работодателите, цитирания на публикации и H-фактор. Другият български университет в класацията е Медицинският университет в София, който е на 601-ва позиция.


Share Follow

Leave A Reply