Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента за установяване на противоконституционност на текстове от Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт. Президентът оспори пред КС създаването на специален прокурор, който да разследва главния. Определението на Конституционния съд за допустимост е прието единодушно.

Припомняме, че само ден след като в Държавен вестник беше обнародван Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, с който беше създаден особен прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник, държавният глава сезира Конституционния съд с искане основни текстове от закона да бъдат обявени за противоконституционни. В искането си президентът развива аргументите за противоконституционност на спорните разпоредби относно думите „както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“ от Наказателно-процесуалния кодекс. Президентът е категоричен, че се засягат основни конституционни ценности като независимостта на прокурорите в рамките на съдебната власт, равенството на гражданите пред закона и забраната на извънредните съдилища.

снимка: БГНЕС

В началото на декември 2020 г. ГЕРБ предложиха да се създаде фигурата на разследващ прокурор, който да разследва обвинител №1. Законодателната инициатива цели да се отговори на препоръките на ЕК, както и на Венецианската комисия. Очакванията са прокурорът, който да разследва главния прокурор, да бъде избран от март 2021 г.


Share Follow

Leave A Reply