От тази година в период на 18 месеца две районни общини на София ще реализират програма за презаселване на бежанци. Районите „Витоша“ и „Оборище“ могат да се определят като първенци в България в политиката за интергация на търсещи закрила. Район „Витоша“ в Столична община има двугодишен опит по програмата за презаселване на бежански семейства. От този момент има сключени интеграционни споразумения с около 13 семейства, които са изведени от центровете на Държавната агенция за бежанците на т.н. външен адрес.
Администрацията на район „Оборище“ приключи първия си проект, в момента реализира втори. Стойността на проекта в централния столичен район по първата програма е 190 хиляди лева, усвоени са около 60 000 лева.

Снимка: Европейски парламент

По втората програма, която пък е обща с район „Витоша“ и БЧК, сумата е 505 000 лева.
Администрацията на район „Витоша“ е първата община, която през 2018 година започва работа с програмата за презаселване, по която са настанени семейства от Сирия да живеят в наетите от района жилища за период от половин година.
„Въпреки че от почти нищо не са били лишени по време на престоя им, не успяваме да ги убедим да останат в България. Наблюдението ни показва, че повечето семейства търсят начини да заминат в рамките на месец-два, след като вече имат лични документи. Отправят се главно към Западна Европа“. Това каза кметът на района Теодор Петков пред БНР.


Share Follow

Leave A Reply