Правителството одобри разширена позиция, оформяща приоритетите на българското домакинство на инициативата „Три морета“. Основната цел на България по време на председателството през 2021 г. ще бъде привличането на нови инвестиции и партньори от страните в Централна и Източна Европа. В тази връзка предстои организирането на бизнес форум, който да свърже регионални компании и чуждестранни инвеститори.


Това се посочва в част от позицията, внесена от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева, в качеството й на национален координатор на „Три морета“. Приоритет за страната ни е осигуряването на допълнително финансиране от Европейския съюз за изпълнение на проектите по линията „Север-Юг“, които целят подобряване на транспортна, енергийна и дигитална свързаност между страните от Централна и Източна Европа. В тази връзка България ще се фокусира върху цифровизацията на железопътния транспорт в региона, като проект с висока добавена стойност.


Share Follow

Leave A Reply