Българската асоциация на ритейл центровете излезе с позиция след инфорацията, че от 1 април властите няма да позволят възобновяване на нормалната дейност на търговските центрове в страната.
„Бихме искали да заявим, че за пореден път не виждаме ясна аргументация в планирането и реализацията на противоепидемичните мерки в страната“, пишат от асоциацията. От организацията отбелязват в позицията си, че:

снимка: БГНЕС

„- За последната една година няма доказана връзка между дейността на търговските обекти и нарастването на броя на заразените в страната;

– Търговските центрове в страната разполагат с огромна кубатура и вентилационни системи с постоянен приход на свеж въздух, което прави общите им части съпоставими с външна среда. В допълнение на това, за разлика от открити дестинации (в т.ч. паркове и градини), генериращи голям поток от хора, носенето на маски е задължително;

– В търговските центрове се прилагат редица мерки за сигурност с доказана ефективност – задължителни маски, регулярна дезинфекция на общите части, засилена охрана и превенция на струпването на хора, спазват се установените международни стандарти за безопасност;

– Според Тексаската скàла на Тексаската медицинска асоциация и Комитета за инфекциозни заболявания, по която се ръководи Националният оперативен щаб, рискът от пазаруване в мол е класифициран като умерен и значително по-нисък от посещение в обекти, за които сега ще бъдат разхлабени мерките;

„Въпреки всичко това, днес стана ясно, че от 1 април под една или друга форма ще заработят редица обекти, които в скàлата са определени като високо рискови. Така за пореден път финансовите загуби от пандемията ще трябва да бъдат понасяни от търговските центрове и заетите в бранша над 150 000 души и семействата им.Вярваме, че за да бъдат ефективни, мерките трябва да бъдат разхлабвани като се спазва определен баланс. В противен случай основната финансова тежест от този процес пада само върху отделни сектори, сред които е и нашият. Нещо повече – ние сме единственият сектор, който е бил затворен близо 5 месеца без каквато и да е ефективна финансова подкрепа, тъй като програмите за подпомагане са насочени към малки и средни предприятия, към които повечето търговски центрове не спадат и към днешна дата очакваме помощ от държавата“, пишат от асоциацията.


Share Follow

Leave A Reply