Наддаването за плодородна земя под наем и аренда от „Агрион“ започва от 29 март. Компанията, лидер в управлението на земеделските земи, ще отдава терените на фермери и арендатори чрез тайни търгове и за първи път с опция за изцяло дигитален път. Крайният срок за подаване на заявки за участие в търговете с тайно наддаване за имоти под наем и аренда за стопанската 2021/2022 година е 23:59 часа на 16 април. Дружеството непрекъснато се стреми да въвежда иновативни и справедливи методи за определяне на рентните нива, а сега, в условията на извънредно положение, и безопасна и адекватна алтернатива за наем на земя: изцяло дигитална процедура на целия процес– от пълната информация за пакетите земя, която се отдава, през подаването на офертата и частично до сключването на сделката. На официалния сайт на земеделския лидер, https://bit.ly/2OU3UOF, всеки може да разгледа предложенията, систематизирани по области, населени места и землища.

Снимка: Агрион

За допълнително улеснение, на сайта са публикувани всички документи, необходими за участие в търговете за наемане на имотите. Всеки кандидат може да ги свали, да ги попълни и да ги изпрати до официалния адрес на компанията по пощата или по куриер.
„Агрион“ беше първата компания на пазара, която въведе аукционите като най-справедлив инструмент за определяне на рентните нива. Преди това практиката беше крупните собственици пряко да договарят наемите с арендаторите от конкретно землище.
„Опцията за дигитално наемане на земя е част от дългосрочната стратегия за иновации на „Агрион“. За още по-голямо улеснение на фермерите, тази година предлагаме възможност за изцяло дигитален процес по кампанията за отдаване на земя под аренда и наем. С всяка изминала година клиентите ни се увеличават, тъй като сами се убеждават, че определянето на рентните нива в „Агрион“ е най-честно и прозрачно. Интересът е огромен и сме доволни, че все повече земеделски производители избират „Агрион“ за партньор и наемат нашите земи“, споделят от дружеството.

Снимка: Агрион

Експертите на „Агрион“ са разработили процедурата така, че да осигури честни и прозрачни условия за всички участници. Няма скрити клаузи и договорки, а за победител се избира онзи, който е предложил най-добрите условия за наемане на земи от „Агрион“. Този принцип дава възможност на земеделците сами да предложат цена, на която да вземат желаната от тях земя под наем или аренда.
Наемането на плодородна земя е особено подходящо за млади фермери, които не разполагат с нужните средства, за да купят своя собствена или пък имат нужда от първоначално финансиране, за да развият своите стопанства.


Пълните условия за отдаването на земи може да се открият на адрес http://agrion.bg/bg/services/rental и на националния телефон 08001166. „Търговете с тайно наддаване за наемане на земеделски имоти позволяват на всеки, който иска да се занимава със земеделие, да се включи, дори и да не притежава опит в земеделието. Това е изключителна възможност и за хора извън агросектора, които нямат финансова възможност или желание да купуват собствена земя“, казват експертите от „Агрион“.
Условията на търговете дават възможност на всички участници на пазара да получат равен шанс за обработване качествена земя и да бъдат по-конкурентноспособни. Това е особено вярно за малките и средни наематели, за да преодолеят капсулирането между дългогодишните арендатори в съответния регион. Практиката показва, че оферти подават основно фермери и арендатори, които имат сериозни намерения за увеличаване и окрупняване на имотите, които обработват. В същото време се увеличават и запитванията от по-малки стопанства, които искат да влязат в нови землища.


Share Follow

Leave A Reply