Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) входира жалба във Върховния административен съд (ВАС) заради заповедта на здравния министър Костадин Ангелов от 18 март, с която затвори спа центровете и заведенията в хотелите и другите места за настаняване, но без държавата да предложи каквито и да е компенсации на бизнеса. В жалбата на национално представената професионална организация се подчертава, че от началото на кризата, породена от пандемията на Ковид-19, единственият сектор от туристическата индустрия, който не бе обезщетен от държавата за принудителното си спиране на работа и ограниченията, които възпрепятстваха дейността му е хотелиерският. За да не бъдат компенсирани със средства от държавата хотелите, те оставаха формално отворени, въпреки че реално не можеха да извършват дейност.

Непознаването на спецификите на сектора стана видно и от заповедта на здравния министър Костадин Ангелов, която затвори спа центрове, басейни и всички заведения в местата за настаняване в пълно противоречие на разписаните в Закона за туризма изисквания за тяхната дейност. Въпреки усилията на хотелиерите да обслужат своите клиенти с доставки на храна и питиета по стаите, това напрактика бе невъзможно. Тъй като гостите закусват, обядват и вечерят в един и същи за всички посетители часови пояс, а за да бъдат обслужени качествено за всеки две стаи реално трябваше да бъде осигурен по един сервитьор. Подобно количество персонал не е предвиден и при пълна заетост на хотелите. Това заедно със затворените спа центрове доведе до понижаване на нивото на хотелските услуги, откази от резервации и преки загуби за бизнеса, които държавата не компенсира по никакъв начин. Хотелите през последната година бяха буквално оставени да оцеляват „на мускули“, подчертават от БХРА.

снимка: travelandleisure.com

БХРА реши да покаже с дела подкрепата си за хотелиерския сектор в трудната за бизнеса ситуация и затова внесе жалба във ВАС за нанесени щети от заповедите на здравния министър Костадин Ангелов. От БХРА са уверени, че служителите на Темида ще се произнесат по нея справедливо и в кратки срокове, а интересите на бранша ще бъдат защитени.


Share Follow

Leave A Reply