Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев /водач на листите на ГЕРБ – СДС в Стара Загора и Шумен/ и кандидатите за народни представители на коалицията от Великотърновски регион проф. д-р Любомира Попова, Станислав Стоянов, Вероника Михайлова и Никифор Тодоров обсъдиха с преподаватели и училищни директори от областта постиженията и перспективите в сферата на образованието. Над 80 учители от старопрестолния град и региона се включиха в онлайн срещата „Образование за следващото поколение”. Проф. Попова подчерта реформаторския заряд на сегашния екип на МОН и енергията, която внася лично министър Вълчев, който само през последните 4 години многократно е бил във великотърновския район. Всъщност, с неговата лична намеса беше спасено от закриване и училището в Поликраище.  „Разговорът за образованието е разговор за нашето общо бъдеще. Иска ни се той да бъде положителен и градивен“, подчерта образователният министър.

„Направеното е много, но политиките в образованието изискват устойчивост, за да усетим резултатът“, подчерта Вълчев и припомни, че ако днес не сме доволни от българското образование, това са резултатите от предходни политики. За по-нататъшното ускорено социално-икономическо развитие и модернизацията на обществото е от особено значение политиките в образованието да продължат. В следващите години системата ще разполага с много по-голям ресурс както за поддържане ръста на заплатите на учителите, така и за привличане на млади кадри, за развитие на ключовите компетентности и уменията на 21-ви век, насърчаване на образователните иновации и повишаване мотивацията за учене, така и за мащабни проекти за обновяване на училищната среда.

Програмата за Великотърновска област включва както изграждането на нови детски градини, така и значителни инвестиции за реновиране, за изграждане и развитие на училищна спортна база, за създаване на STEM центрове в училищата, които са новите средища за формиране на знания и съвременни умения. По време на срещата бяха обсъдени Механизмът за интеграция на децата в училище, облекчаването на административната тежест за ръководителите на учебните заведения, атестирането на учителите. Участниците в дискусията изразиха увереност, че ще продължи развитието на добрите политики в сферата на образованието.

Повишаването на заплатите на учители в детски градини и училища вече е факт и ги нарежда сред предпочитаните професии. Трайната тенденция, към която ГЕРБ се стреми е да поддържа техните нива с поне 125% над средната работна заплата в страната, а за преподаватели във висшите учебни заведения – със 140%. Увеличенията касаят и непедагогическия персонал. Повишаване на заплащането на психолози, логопеди, педагогически съветници и ресурсни учители и откриване на повече такива работни места са стъпки на МОН, които професионалните организации високо оценяват. Бюджетът на образователното министерство предвижда повече средства за стимулиране работата на учители в отдалечени училища и с уязвими групи. Значителни средства са предвидени за създаване на дигитална библиотека за безплатни уроци през новия мандат на правителството. Към повече умения, базирани на получените знания, ще бъде ориентирана реформата на учебните програми. Над 80 преподаватели от великотърновска област взеха участие в дискусията „Образование за следващото поколение”.


Share Follow

Leave A Reply