Местната комисия за борба с трафика на хора – Пазарджик съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора и деветте местни комисии за борба с трафика на хора в страната стартират ежегодната Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Това съобщиха от общинската администрация. Тя цели да повиши осведомеността и чувствителността на обществото по отношение на механизмите за въвличане в трафик на хора, както и да насочи вниманието му към начините за предпазване от попадане в риск и осигуряване на безопасна трудова миграция.

снимка: БГНЕС

Влошената икономическа ситуация и нарастващата безработица в резултат на пандемията от COVID-19 създават реални предпоставки за приемане на рискови „възможности” за трудова реализация и подценяване на съмнителни предложения за работа. Местната комисия за борба с трафика на хора – Пазарджик Ви съветва да бъдете изключително внимателни, ако заминавате да работите извън България. Информирайте се обстойно за всяка една стъпка, преди да вземете окончателно решение за отпътуване. Много често първоначалните обещания на работодателите се разминават драстично с реалните условия на живот и труд. Ако сте в чужбина и сте в беда, незабавно се свържете с българското представителство в страната, в която се намирате. Потърсете помощ от полицията – дори да нямате документи.

 

В рамките на Кампанията предстои провеждането на онлайн кръгла маса „Предизвикателства при идентификацията, разследването и превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация“, с участието на представители на Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, ИА „ГИТ“, Агенция по заетостта, Служби по трудови и социални въпроси, Министерство на вътрешните работи, Върховна касационна прокуратура, районни и окръжни прокуратури, синдикални и неправителствени организации; онлайн обучения на ученици; информационни сесии/трудови ателиета с безработни и уязвими лица, с подкрепата на Бюрата по труда; участие в 20-то издание на „Национални дни на кариерата“, организирано от JobTiger; онлайн обучения на специалисти, имащи отношение към проблемите, свързани с трафика на хора; разработване на специализирани информационни материали, както на български език, така и на английски и руски език за чуждестранни граждани, работещи сезонно по черноморските и зимни курорти и др.


Share Follow

Leave A Reply