Държавата отделя близо 7,5  млн. лв. за създаване на родословни книги на животните.  До 5 май фермерите могат да кандидатстват пред Фонд „Земеделие“ за държавната помощ, като е предвидено средствата да покриват до 100% от административните разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70 на сто от разходите по изпитвания за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните.

Животновъдите имат интерес да поддържат родословната книга на отглежданите от тях стада, защото това е свързано с получаването на субсидии.


Share Follow

Leave A Reply