15 природни и културни забележителности в природен парк „Врачански Балкан“ ще бъдат дигитализирани. Заснемането им е част от проект за създаване на триизмерен (3D) модел на парка, който ще бъде достъпен в интернет. Пещерата „Леденика“ и Черепишкият манастир са част от забележителностите в природен парк „Врачански Балкан“, които ще могат да бъдат разглеждани подробно в интернет. Цифрово ще бъдат визуализирани и популярни туристически маршрути и екопътеки.

Дирекцията на парка работи по проект за дигитално заснемане и изработване на триизмерен цифров модел на Врачанския Балкан с голяма точност и в подходящ мащаб. Проектът на стойност половин милион евро се изпълнява съвместно с румънския природен парк „Железни врата“. След приключването му ще продължи дигитализирането на други обекти, тъй като закупеното оборудване ще остане на разположение на парковите дирекции.


Share Follow

Leave A Reply