Европейската комисия провежда целенасочена консултация по Плана за действие при извънредни ситуации, за да гарантира доставката на храни и продоволствената сигурност в целия Европейски съюз по време на криза. Целта на консултацията, която продължава до 3 май – е да бъде събрана обратна връзка относно формат и обхват на плана.

снимка: БГНЕС

Свое становище по плана за действие и могат да предоставят както производители, преработватели и търговци на храни, така и потребителите, неправителствените организации и националните власти. След избухването на Covid пандемията селскостопанският хранителен сектор на Евросъюза се сблъска с различни предизвикателства като резки промени в търсенето, затваряне на граници и недостиг на сезонни работници.

снимка: bgbakery.co.uk/

Кризата подчерта, че хранителната сигурност не може да се приема за даденост. Затова и планът за действие при извънредни ситуации трябва да осигури по-добра готовност и координация за всякакви бъдещи кризи, които могат да застрашат продоволствената сигурност на ниво Европейски съюз. За целта планът ще включва набор от процедури и създаване на механизъм за реагиране на хранителни кризи, който да следват всички хранителни сектори и всички държави-членки.


Share Follow

Leave A Reply