Европейската комисия се въздържа от коментар относно готовността на държавите-членки да спазят крайната дата – 30 април, за подаване на документите за Плана за възстановяване и устойчивост. Комисията е получила работни версии от 26 страни, включително и от България. Нито една държава обаче не е изпратила до този момент окончателен текст, съобщава БТВ. От момента на подаването им, Комисията разполага с 2 месеца за оценка на националните планове. След това влиза в сила срок от 1 месец за получаване на зелена светлина от Съвета.

България може да получи около 12 милиарда евро, ако планът ѝ бъде одобрен. „Качеството на националните планове има категоричен приоритет пред въпроса за сроковете. Ако някой план идва с малко закъснение, но затова пък е с по-добро качество, би било по-лесно и по-бързо да бъде приет. Нека не надценяваме въпроса с крайната дата“, каза Ерик Мамер, говорител на ЕК.


Share Follow

Leave A Reply