Единодушно със 189 гласа „за“ депутатите задължиха главния прокурор да се явява на всеки три месеца пред Комисията по правни въпроси. Това се случи след като народните представители приеха текстове в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Депутатите решиха Комисията по правни въпроси най-малко веднъж на всеки три месеца да изслушва главния прокурор във връзка с прилагането на закона за дейността на прокуратурата и разследващите органи, включително законодателни промени, ресурсна осигуреност, затруднения, свързани с осъществяване функциите на тези органи, резултати в борба с престъпността, в това число корупцията.

По предложение на Хамид Хамид бе направено допълнение, според което Комисията по правни въпроси най-малко веднъж на всеки три месеца ще изслушва председателя на ВКС и председателя на ВАС.


Share Follow

Leave A Reply