Ниви, специално предназначени за отглеждане на пчели, пусна за продажба лидерът в поземлените отношения „Агрион“. Терените с цени, започващи от 300 лв. на дка, са край плодоносни насаждения или в Натура 2000, което ги прави ценни за отглеждане на полезните насекоми. Отглеждането на пчели ще бъде новият хит в земеделието, твърдят експерти. Причината е, че за първи път тази година сектор „Пчеларство“ ще бъде подпомаган от мярка „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони в новата Обща селскостопанска политика (ОСП 2023 – 2027г.).
Двете направления от мярката ще стимулират дейности за временно разполагане на пчелни семейства в зони Натура 2000 и опазване на пчелни семейства.

Очаква се тези допълнителни средства да стимулират много хора да се насочат към този сектор. Към тях е насочено новото предложение на лидера в управлението на поземлена собственост „Агрион“. В началото на активния земеделски сезон компанията вади над 5 000 терена за продажба на цени, започващи от 300 лв. за дка. Всички могат да бъдат закупени и на изплащане през дъщерното дружество на „Агрион“ – „Агрион Финанс“. Добрата новина е, че ако искате да намерите своята земя, няма нужда от ставате от стола. Дигиталната платформа на „Агрион“ www.agrion.bg автоматизира почти всички стъпки по закупуване на земя.

Тези, които имат желание да изберат качествена земя от сайта на „Агрион“, могат да разгледат имотите в секцията https://bit.ly/2PahWvp
Следващата стъпка е да се свържат с експертите на компанията. Заявката може да бъде подадена онлайн, по телефона, чрез националния номер 08001166 или през системата за чат на живо на сайта. Експертите на „Агрион“ са на разположение за обстойна консултация за сделката. “Дигиталните решения и иновациите винаги са били част от нашата бизнес стратегия. Ситуацията през последната година ни даде възможност да ги ускорим и да концентрираме усилия върху по-бързо въвеждане на технологични решения. Част от тях е възможността нашите клиенти да купуват земи почти изцяло онлайн, директно през сайта www.agrion.bg ”, казват от дружеството. Имотите, които се предлагат на сайта на „Агрион“, са на територията на цялата страна, като най-голям интерес предизвикват тези в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, София. „Най-важното, което трябва да кажем на нашите партньори и клиенти е, че „Агрион“ продължава да работи усилено за тях. Търсим нови бизнес ниши, като пчеларството, за което имаме готови земеделски решения. За още по-голямо тяхно улеснение, вече предлагаме и възможността да купят земя почти изцяло по дигитален път. Интересът е огромен и сме доволни, че все повече хора, които се интересуват от земеделие, избират „Агрион“ за партньор“, споделят от дружеството.


Share Follow

Leave A Reply