Днес отбелязваме Световния ден за безопасност и здраве при работа – 28 април. Тази година мотото на традиционната инициатива е „Здравето и безопасността са основни трудови права. Да запазим живота на работното място!“. Световният ден за безопасност и здраве при работа се отбелязва всяка година на тази дата от международното синдикално движение и Международната организация на труда /МОТ/. На 28 април се почита паметта на жертвите на трудови злополуки и професионални заболявания и отново се напомня на световната общественост, че те могат да бъдат предотвратени. По данни на Международната организация на труда всяка година 2.2 милиона работници по света умират поради трудови злополуки и професионални болести. Ежегодно 270 милиона работещи получават сериозни увреждания, а броят на случаите на професионални заболявания е около 160 милиона.

снимка: SSSS Immigration

Загубите от тези трудови злополуки и заболявания възлизат на 4 на сто от брутния вътрешен продукт в световен мащаб. Опасните и нездравословни условия на труд водят и до загуба на средства и човешки ресурси и намаляват производителността и качеството на продукцията. В България смъртността вследствие на трудова злополука е 3,6 на 100 хиляди заети, което поставя страната ни на трето място в ЕС по този показател. В целия ЕС коефициентът е 1,8 на 100 хиляди. У нас на 100 хиляди работещи се отчитат 83 трудови инцидента, докато средната стойност за ЕС е 1513 на 100 хиляди. Във Франция например са 3500. Експертите анализират, че всеки ден между 6 и 7 души претърпяват злополука на работното място, а на 4 дни (календарни, а не работни) един работник в България умира. Според оперативните данни на НОИ за първото тримесечие на тази година трудовите злополуки, завършили със смърт, са осем. За същия период на миналата година са били 14.


Share Follow

Leave A Reply