Мая Манолова изпрати заявления за достъп до обществена информация до служебните министри на регионалното развитие, на икономиката и на енергетиката за кредитите, дадени от Държавния ВиК-холдинг, ремонтите на язовирите и дълговете на „Топлофикация София“. Заявление е изпратено и до изпълнителния директор на ВиК холдинга, съобщиха от пресофиса на „Изправи се.БГ“. От служебния регионален министър Манолова иска информация за отпуснатите кредити от холдинга в периода от 5 май 2020 г. до 12 май 2021 г. на всеки един ВиК оператор поотделно.

Тя иска справката да включва цел и размер на кредита, годишна лихва, гратисен период, ако има такъв, дата на падежи и краен срок за погасяване, обезпечения и други условия по кредита. Заявлението изисква и копия на решенията на МРРБ за отпускането на всеки един кредит. От служебния икономически министър Манолова иска подробна справка за периода от 1 октомври 2018 г. до 30 април 2021 г. на язовирите, язовирните стени и съоръженията към тях, по отношение на които са възложени и изпълнени ремонтни дейности. За тях правителството „Борисов-3“ отпусна 500 млн. лв. през 2018 г., се посочва в съобщението.

снимка: БГНЕС

Манолова изисква и информация за сумите, изразходени от Държавната консолидационна компания за ремонти на язовирите. Във второ заявление до икономическия министър, Манолова пита за утвърдените планове за дейността на Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовирите, утвърдени за периода от 2019 г. до 2021 г. Тя пита още за язовирите, стопанисвани от предприятието и за разходите за дейности по тях. Със заявление до служебния министър на енергетиката Манолова иска информация за размера на дълговете на „Топлофикация София“ ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД към Българския енергиен холдинг, в това число редовни и просрочени към 31 декември 2020 г. и 31 март 2021 г. Тя пита и за платените от „Топлофикация София“ и ТЕЦ „Марица изток 2“ лихви, начислени върху задълженията за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г.


Share Follow

Leave A Reply