Фермерите търсят земи под наем или аренда, за да разширят стопанствата си. Това става ясно от проучване на Евростат сред родни земеделци. По данни на европейската статистика страната ни е в челните места по земя, отдавана под наем или аренда. Една от основните причини е разпокъсаната собственост на земята в страната ни. По данни на земеделското министерство към края на миналата година собствениците на земя в България са 1 861 410 граждани и фирми. Те притежават общо близо 44 млн. декара земеделски земи. Най-голяма е групата на собствениците, които притежават до 1000 декара. Това са 1 859 316 граждани и фирми или 99,88% от всички собственици. В тяхно владение са 7 298 246 имота с обща площ от близо 35 млн. декара при среден размер от 4,772 декара. В голямата си част тези собственици живеят извън районите на поземлената си собственост и имат други професии.

За тези, които искат да наемат земя, са новите предложения на лидера в поземлените отношения „Агрион“. Традиционно, през май, компанията вади престижна селекция от терени от огромното си портфолио, които отдава, чрез пряко договаряне, под наем или аренда.
Експертите на „Агрион“ са разработили процедурата така, че да се осигурят честни и прозрачни преговори за всички участници. Няма скрити клаузи и никой не се ползва с преимущество. Мярката е особено подходяща за млади фермери, които не разполагат с нужните средства за закупуване на земя или пък имат нужда от първоначално финансиране, за да развият своите стопанства. Всички имоти могат да бъдат разгледани тук http://agrion.bg/bg/services/rental.

За първи път компанията предлага опция за наемане по изцяло дигитален път – от пълната информация за имотите, през подаването на заявка и частично до сключването на сделката. На официалния сайт на земеделския лидер, https://bit.ly/3tLSxq8 всеки може да разгледа предложенията, систематизирани по области, населени места и землища.„Предложените земеделски земи позволяват на всеки, който иска да се занимава със селско стопанство, да се включи, дори ако не притежава опит в тази сфера. Това е изключителна възможност и за хора извън агросектора, които нямат финансова възможност или желание да купуват собствена земя“, казват експертите от „Агрион“. Наемането на земя дава възможност на всички участници на пазара да разширят площта, която обработват и да бъдат по-конкурентноспособни. Статистиката сочи, че арендата и наемът са най-лесният начин за уедряване на земеделските стопанства. Според проучвания от Австрия и Германия най-малки са разходите при обработка на масиви от 50-100 дка. За да постигнат такъв размер на стопанствата си, фермерите трябва да преговарят с десетки малки собственици или с големи стопани на земеделски земи, какъвто е „Агрион“. Практиката сочи, че все повече земеделци избират „Агрион“ за партньор, заради коректните и честни условия, които компанията предлага.


Share Follow

Leave A Reply