България има амбицията да увеличи износа на продукти с по-висока добавена стойност. Това заяви президентът Румен Радев по време на видеоконференцията „Българо-германските икономически отношения: актуално състояние и перспективи“. Във форума, който се проведе в медодобивния завод на „Аурубис България“ АД до гр. Пирдоп участваха министърът на икономиката Кирил Петков, посланикът на Федерална Република Германия Кристоф Айххорн, представители на Германо-българската индустриално-търговска камара и кметовете на Пирдоп, Златица и Антон. България подкрепя честния, прозрачен и социално отговорен бизнес, който води до създаване на нови работни места, внедрява нови, прогресивни форми на мениджмънт и до реална добавена стойност, подчерта държавният глава. По думите на президента, страната ни е готова да работи за задълбочаване на съществуващите партньорства и взаимноизгодното икономическо сътрудничество между България и Германия.

Надявам се, че производството на мед ще продължи да бъде не само едно от водещите в Европа като количество, но и като качество и съблюдаване на екологични норми, подчерта президентът. По думите му, прогресът в опазването на околната среда е огромен, но е време да се направи и следващата логична стъпка за производство с по-висока добавена стойност. „Медта е изключително ценна суровина, но когато излезе от България, тя се преработва в други продукти с по-висока добавена стойност. България има всички основания като дадености, оперативни разходи и най-вече човешки капитал за изграждане на предприятие тук, което да изнася готови продукти с по-висока добавена стойност, каза държавният глава. Той отчете, че целта е амбициозна и изисква бизнесът да бъде експортно ориентиран, а държавата също да бъде ангажирана и да продължи да работи с бизнеса прозрачно, почтено и отговорно.

Държавният глава отчете позитивната тенденция в икономическите връзки между България и Германия и открои общата амбиция на двете страни да надхвърлят 10 милиарда евро стокообмен. “Вярвам, че начинът, по който се работи, тази цел ще бъде постигната, защото немският бизнес търси в България устойчиви решения“, заяви държавният глава.


Share Follow

Leave A Reply