Управителният съвет на Българската банка за развитие е предоставил подробна финансова информация на членовете на новия одитен комитет, съобщиха от банката. В допълнение, банката е направила запитване за правата на достъп на одитния комитет във връзка с предоставянето на информация за кредитни експозиции на банковата група, представляваща банкова и търговска тайна, до Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и Българска народна банка, се казва още в позицията на финансовата институция.

снимка: websilistra.net

Правомощията на одитния комитет са публикувани в официалната интернет страница на ББР. С цел прозрачност и до приемане и вписване по надлежния ред на проекта за промени в Устава на банката, предложен от министъра на икономиката, ББР ще спазва изискванията, предложени в новия документ, като кредитирането ще се ограничи до експозиции към един клиент или група свързани клиенти, чийто размер не надхвърля сумата от 5 000 000 лева. Това ограничение не се прилага за кредитни институции пишат още от ББР.


Share Follow

Leave A Reply