Както всяка година в началото на летния сезон, Министерството на туризма започна проверки по морските плажове. Администрацията ще следи за спазване на задълженията на стопаните им, които са уредени в приложимата законова уредба и договорите за концесия и наем. Активните проверки продължават от 01.06 и приключват до 30.09. Регулярно те ще обхващат всички морски плажове, а тези, на които са установявани чести нарушения, ще бъдат под специален мониторинг от страна на министерството.

снимка: „Информо“

Специално внимание ще бъде отредено и на цените на плажните принадлежности, които също подлежат на контрол. В случаи на установени нарушения на договорите, ще бъдат налагани санкции. До 15.06 ще се знаят и актуалните цени на чадъри и шезлонги, които ще бъдат договорени с всеки един наемател и концесионер за лято 2021г.


Share Follow

Leave A Reply