Софийски адвокати излизат на мълчалив протест. Облечени в тоги, пред сградата на Съдебната палата в понеделник, адвокатите ще изразят несъгласие с приетия „Модел 4“ за съдебна реформа, информират от САК.

снимка: БГНЕС

В последния ден на май Висшият съдебен съвет публикува актуализираната концепция за реорганизация на съдебната карта. Тя предвижда сериозно намаляване на броя на районните съдилища, промяна в подсъдността по множество дела, създаване на съдебни състави „ад хок“ и др. Съветът на САК счита, че предлаганата реформа на съдебната карта, дори след актуализирането на концепцията, в съчетание с липсващото електронно правосъдие, ще лиши голям брой граждани от реален достъп до съд и качествено правораздаване.


Share Follow

Leave A Reply