Мнозинството от гражданите на ЕС не са доволни от досегашния общ отговор на пандемията. Това сочат данните от проучване на общественото мнение, представени от Европейския парламент.

снимка: БГНЕС

Половината (50 на сто) изразяват неудовлетворение (37 на сто в България), докато доволни са 48 на сто в ЕС и 57 на сто у нас. Подобни са резултатите и при отговора на въпроса за сътрудничеството между европейските държави в тази посока – 53 на сто в ЕС са недоволни (39 на сто в България), а 44 на сто са доволни (52 на сто у нас). Мнозинството (74 на сто в ЕС и 82 на сто в България) е на мнение, че ЕС трябва да разполага с повече възможности за преодоляване на последиците от пандемията.

снимка: БГНЕС

Според българските участници в допитването най-голямо внимание трябва да се обърне на подкрепата за гражданите и фирмите (35 на сто), да се инвестират средства в икономиката и да се изготви подход за бъдещи подобни случаи (31 на сто), докато за останалите в ЕС най-важно е да има ваксини за всички (39 на сто) и да се насочат средства към разработването на лечения на ковид (29 на сто). Мнозинството в ЕС (57 на сто) и у нас (54 на сто) са на мнение, че събитията в тяхната страна вървят в неправилна посока. Според 49 на сто от европейците и 28 на сто от българите в ЕС събитията се движат в грешна посока.


Share Follow

Leave A Reply