Вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев предложи на Надзорния съвет на НОИ всички пенсии, отпуснати до края на 2020 година да се осъвременят от първи юли с 5%.  Решението за осъвременяване на пенсиите с 5% от 1 юли 2021 г. е в изпълнение на разпоредбите на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), според който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Социалната пенсия за старост ще нарасне също с 5% и от 141,63 лв. да се увеличи на 148,71 лв. 
снимка: БГНЕС

Правителството търси възможности и преговаря с ЕК мярката 60/40 да продължи да действа още два месеца – юни и юли, обяви министър Донев. „Трябва да се намери допълнителен ресурс, така че да имаме един по-плавен преход. Говоря за всички сектори! Още малко глътка въздух, за да могат да се приспособят новите икономически реалности на пазара“.


Share Follow

Leave A Reply