Централната избирателна комисия (ЦИК) прекрати процедурата на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1500 (хиляда и петстотин) специализирани устройства за електронно машинно гласуване със „СИЕЛА НОРМА“ АД, съобщиха от ЦИК.

снимка: БГНЕС

„В процеса на проведените преговори с поканения участник, същият е предложил цена за изпълнение на доставката и съпътстващите дейности, включени в предмета на поръчката, при произвеждане на частичните местни избори, изборите за народни представители и изборите за президент и вицепрезидент на републиката, които ще се произведат през 2021 г., в размер на 30 000 000 лв. (тридесет милиона лева) без ДДС. В случай, че предметът на поръчката не включва дейностите по логистичното осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, които ще се произведат през 2021 г., предлаганата обща цена е в размер на 14 000 000 лв. (четиринадесет милиона лева) без ДДС“, посочиха от комисията.

снимка: БГНЕС

„Така предложените стойности многократно надвишават максималната прогнозна стойност на поръчката, обявена в решението на ЦИК – 6 500 000 лв. без ДДС“, допълниха от ЦИК.


Share Follow

Leave A Reply