Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Европейския съвет на 24-25 юни 2021 г. в Брюксел. Държавните и правителствени ръководители на страните от Евросъюза ще обсъдят темите COVID-19, икономическото възстановяване, миграцията, отношенията на ЕС с Русия и Турция, Беларус.н Европейският съвет ще направи преглед на епидемичната обстановка и актуалното състояние на процеса на ваксиниране, подготовката за прилагането на цифровия сертификат на ЕС за COVID-19. Акцент ще бъде поставен върху връщането към свободното движение в ЕС, международната солидарност, споделянето на ваксините. На базата на доклад на ЕК лидерите ще обменят мнения относно първоначалните изводи от пандемията с оглед по-добра подготвеност на ЕС при бъдещи кризи.

снимка: БГНЕС

Позицията на България е, че трябва да бъдем готови да прилагаме гъвкави решения в зависимост от променящата се епидемична обстановка. Ефективната координация на европейско равнище следва да отчита националните компетенции и капацитета на националните здравни системи. Цифровият сертификат за COVID-19 не трябва да се превръща в предпоставка за ограничаване на права или за предоставяне на привилегии. Следва да се осигури необходимата оперативна съвместимост на сертификатите.

снимка: БГНЕС

Европейските лидери ще разгледат и актуалното състояние на изпълнението на Инструмента „Следващо поколение ЕС“, който започна напълно да действа на 1 юни, както и ефективното и навременно прилагане на плановете на възстановяване и устойчивост. Европейският съвет ще одобри също Препоръка на Съвета за икономическата политика на страните от Еврозоната. България приветства успешното приключване на националните процедури по одобрение на новото Решение за собствените ресурси, което ще осигури навременното финансиране и изпълнение на Инструмента „Следващо поколение ЕС“, и по-конкретно на Механизма за възстановяване и устойчивост. Изпълнението на Механизма е от първостепенно значение за смекчаване на икономическото и социалното въздействие на пандемията, за ускоряване на възстановяването, за насърчаването на растежа и устойчивостта на ЕС.
Европейският съвет ще обсъди и ситуацията по основните миграционни маршрути и сътрудничеството със страните на произход и транзит. България последователно се застъпва за следване на всеобхватен и балансиран подход в областта на управлението на миграцията. Различните политики на ЕС трябва да работят в съвкупност с оглед постигане на синергия. Необходимо е да следваме географски балансиран подход, като всички миграционни маршрути присъстват еднакво във фокуса на нашето внимание. На 25 юни ще се проведе и Среща на върха на държавите от Еврозоната в разширен формат, на която бъдат обсъдени икономическите предизвикателства пред Еврозоната след породената от COVID-19 криза, както и напредъка по завършването на Банковия съюз и Съюза на капиталовите пазари.


Share Follow

Leave A Reply