Главният прокурор на Република България Иван Гешев и главният прокурор на Република Турция Бекир Шахин проведоха работна среща. В хода на разговорите бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес.

снимка: ПРЕС ПРБ

Подчертано бе и отличното оперативно взаимодействие и сътрудничество по наказателноправни въпроси между прокуратурите на България и Турция, противодействието срещу организираната престъпност и борбата с незаконната миграция.

снимка: ПРЕС ПРБ

Главният прокурор на Република Турция Бекир Шахин е на посещение у нас за участие във Втория работен форум на главните прокурори на Балканските държави на тема „Ролята на прокуратурата за утвърждаване на върховенството на закона“. Първият учредителен форум се проведе през 2019 г. в Измир, Република Турция. Целта на създаването му бе стимулиране на сътрудничеството и взаимодействието между прокуратурите на Балканските страни чрез провеждането на регулярни срещи и обмен на добри практики.


Share Follow

Leave A Reply