Съветът на ЕС наложи целенасочени икономически санкции на Беларус в началото на срещата на европейските лидери. С новите икономически мерки се забранява пряко или непряко продажбата, снабдяването, прехвърлянето или износа в страната на оборудване, технологии или софтуер, предназначен основно за наблюдение и прихващане на интернет или телефонни разговори, както и на стоки и технологии с двойна употреба за военни цели.

снимка: БГНЕС

Ограничава се търговията с петролни продукти, калиев хлорид и стоки, които се използват за производство на тютюневи изделия. Освен това, се ограничава достъпът до капиталовите пазари на ЕС, както и застраховането и презастраховането на правителството на Беларус и неговите публични органи и агенции. Европейската инвестиционна банка ще преустанови всякакви плащания по съществуващите споразумения, свързани с проекти в обществения сектор и договори за оказване на услуги за техническа помощ. Страните-членки трябва да предприемат необходимите действия за ограничаване на намесата на Беларус в многостранните банки за развитие, на които тя е член.


Share Follow

Leave A Reply