Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ сигнализира ВАП за издадени разрешителни за поставяне на преместваеми обекти на плаж „Смокините -север“, съобщиха от пресцентъра на ДНСК. От там уточняват, че началникът на дирекцията арх. Влади Калинов е подал сигнала до Върховна административна прокуратура във връзка с издадени от главния архитект на община Созопол пет разрешителни за поставяне на преместваеми обекти на територията на морски плаж „Смокините -север“.

снимка: БГНЕС

В одобрените инвестиционни проекти за посочените в сигнала обекти, по-конкретно в част „Конструктивна“ е предвидено сглобяемо строителство. От ДНСК припомнят легалната дефиниция за строителни и монтажни работи, регламентирана в допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и посочват, че от заложените в проектите габарити на посочените в сигнала съоръжения и начина на тяхното изработване, категорично може да се твърди, че обектите са проектирани като „монтажен строеж“, а не като „преместваем обект“.

снимка: БГНЕС

В сигнала на началника на ДНСК е посочено, че издадените от главния архитект на община Созопол разрешения за поставяне легитимират извършването на строителство на територията на морски плаж „Смокините – север“, създавайки правна привидност, че ще се изпълняват преместваеми обекти, се посочва в съобщението. РДНСК Бургас е изпратила покана за съставяне на актове на гл. архитект на община Созопол по реда на Закона за административните нарушения и наказания за незаконосъобразно издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на морски плаж „Смокините-Север“, информират от ДНСК.


Share Follow

Leave A Reply