От днес влизат в сила новите европейски правила за онлайн пазаруването, които предвиждат облагане с ДДС на всички стоки, купувани от страни извън ЕС, съобщи Европейската комисия. Действащите досега правила са въведени през 1993 година, но те не бяха съобразени с ръста на електронната търговия. Пандемията допълнително ускори бурното развитие на онлайн търговията на дребно, констатира ЕК. Промените целият дължим ДДС върху онлайн продажбите да се плаща в държавата на потребителя.

снимка: Европейската комисия

Досега стоките на стойност под 22 евро, внасяни в ЕС от чуждестранни дружества, бяха освободени от ДДС. Това освобождаване се отменя. От сега нататък ДДС ще се начислява върху всички стоки, внасяни в ЕС. С досегашното изключение се злоупотребяваше масово и продавачи извън ЕС са етикетирали неправилно пратки със стоки, за да се облагодетелстват. Този пропуск е позволил на такива дружества да се възползват за сметка на европейските и е струвал на бюджета на ЕС около 7 милиарда евро годишно и по-голяма данъчна тежест за другите данъкоплатци. Досега онлайн продавачите трябваше да са регистрирани по ДДС във всяка държава от ЕС, където имат оборот над определен общ праг, различен в отделните страни. От 1 юли тези различни прагове се заменят с един общ за ЕС праг от 10 000 евро, над който ДДС трябва да бъде платен в държавата, където се доставят стоките.

Европейската комисия
Снимка: Лоек Ессерс/Loek Essers

За да се опрости работата на тези дружества и да се улеснят продажбите им в други държави от ЕС, онлайн продавачите вече могат да се регистрират в електронен портал, от който да изпълняват всички свои задължения по ДДС за продажбите си в ЕС. Прагът от 10 000 евро се прилага от 2019 г. за електронните услуги, продавани онлайн. Търговците могат да се регистрират в собствената си държава и на собствения си език. След като се регистрира, онлайн търговецът на дребно може да уведомява за ДДС и да го плаща в системата за всички свои продажби в ЕС, като подава тримесечна декларация. ДДС ще се пренасочва към съответната държава от ЕС с помощта на системата, се уточнява в съобщението. Въвеждането на системата при внос за продавачи от държави извън ЕС ще им позволи лесно да се регистрират за целите на ДДС, така че правилният размер на данъка да достига до държавата, където е дължим. За потребителите това означава много по-голяма прозрачност и ДДС да бъде част от продажната цена. Така би трябвало да отпаднат исканията за допълнително плащане от митници или куриерски служби, когато стоките пристигат в държавата на купувача, пояснява ЕК.


Share Follow

Leave A Reply