На съвместно заседание на Правната комисия и на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев представи доклада с предложения за изменения по регламента на ЕК относно компютъризираната система на ЕС за комуникация при трансгранични граждански и наказателни производства (е-CODEX). Емил Радев е докладчик по досието и работи по него заедно с колегата си Нуно Мело.

снимка: ПП ГЕРБ

„Системата е-CODEX осигурява оперативно съвместима, сигурна и децентрализирана комуникационна мрежа. Преодолявайки различията между националните IT инструменти за електронно предаване на информация, тя допринася за максимално ефективен достъп до правосъдие за гражданите и предприятията в ЕС. Улеснява и съдебното сътрудничество между държавите-членки”, коментира Радев. Пред колегите си той изтъкна още, че регламентът трябва да гарантира дългосрочната устойчивост на e-CODEX при безкомпромисно спазване на принципа на независимост на съдебната система.  Като важен компонент от цялостния пакет на ЕК за дигитализация на правосъдието e-CODEX се основава на цифровизацията на производствата по граждански и наказателни дела. Според българския евродепутат това позволява значително да се подобри достъпът до правосъдие, а по този начин да се укрепят и принципите на правовата държава в ЕС.

снимка: БГНЕС

Част от предложенията в проектодоклада на Емил Радев и Нуно Мело се отнасят до обхвата на регламента, така че e-CODEX да се използва за всички съдебни процедури, за които представлява подходяща възможност. Предвижда се, освен това, приложното поле на системата да се разширява с делегиран акт на Европейската комисия. Предлаганите изменения целят да внесат повече яснота по отношение на използваните понятия като „разрешена точка за достъп на e-Codex“, „кореспонденти на e-Codex“ и „цифрови процедурни стандарти“.

снимка: БГНЕС

„Държавите-членки и Комисията трябва да гарантират, че субектите, които управляват разрешените точки за достъп до e-CODEX, разполагат с необходимото техническо оборудване и човешки ресурси. Това безспорно е условие за правилното функциониране на системата. Важно е страните в ЕС да упражняват и надзор върху своите разрешени точки за достъп до e-CODEX, особено когато те се управляват от субекти, които не са публични органи”, посочи Емил Радев. Представяйки предложенията за изменения, той обърна специално внимание и на необходимостта да се въведат подходящи мерки за сигурност на данните.  В момента e-CODEX се управлява от консорциум от държави-членки и други организации, финансиран с безвъзмездни средства от ЕС. Планира се от юли 2023 г. системата да се ръководи от Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA).

снимка: БГНЕС

Срокът за внасяне на промени в проектодоклада на ЕП е до 8 юли, обясни българският евродепутат. Очаква се измененията да бъдат окончателно гласувани до края на годината. В рамките на заседанието, което Емил Радев ръководи в качеството си на зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, беше представен и проектодоклад относно укрепването на демокрацията, медийната свобода и плурализма в ЕС от гледна точка на гражданското и наказателното право. Документът е изготвен от евродепутатите Роберта Мецола и Тимо Вьолкен.


Share Follow

Leave A Reply