На 1 юли в Община Созопол е постъпил сигнал от арх. Влади Калинов – началник на ДНСК-София относно издадени от главния архитект на Общината разрешения за поставяне на обекти на територията на морски плаж „Смокините-север“, в които същият твърди, че се предвижда изграждане на строежи.

снимка: БГНЕС

Разрешения за поставяне на преместваеми обекти на плаж „Смокините-север“ са издадени съобразно Закона за устройство на черноморското крайбрежие, ЗУТ и одобрена схема на Министерство на туризма, в която конкретно са посочени площи, габарити, вид конструкция и функционалност, съобщиха от общината.

снимка: БГНЕС

На 24 юни в Община Созопол е постъпил доклад от ДНСК София за извършена проверка на 18 юни на морския плаж, който удостоверява, че „монтираните монолитни конструктивни елементи – бетонни пети съответстват на дефиницията за преместваем обект по смисъла §5, т.80 от ДР на ЗУТ, същите са неразделна част и са предназначени да гарантират тяхната конструктивна и пространствена устойчивост, поради което не представляват строеж или част от строеж“ – цитат от Доклад от отдел УТК, ГД, СК при ДНСК. Предвид това, Общината ще предприеме правни действия по административния ред за разрешаване на казуса в своя защита


Share Follow

Leave A Reply