През юни експерти от Министерство на туризма са проверили 125 охраняеми и 6 неохраняеми морски плажове, информират от ведомството. На седем плажа, възложени на концесия, чадърите и шезлонгите ще са безплатни за летен сезон 2021 г. от общо 87 действащи концесионни договора. На други 50 плажа, възложени на концесия, единичната цена на чадър и шезлонг ще е в диапазона от 1 до 5 лева с ДДС. Концесионерите на 48 места са намалили цените за чадър и шезлонг с 50 и повече процента. На четири плажа, отдадени под наем, чадърите и шезлонгите ще са безплатни за сезона. На 23 плажа, от заявилите наематели, единичната цена на чадър и шезлонг ще е в диапазона от 1 до 5 лева с ДДС, а на други 22 плажа наемателите са заявили намаляване на цените на чадър и шезлонг с 50 и повече процента.

снимка: „Информо“

В периода на проверките е установено, че има плажове, които са намалили цените на плажните принадлежности спрямо максималните, определени в съответния договор за наем или концесия, с цел да облекчат българските и чуждестранните туристи. На четири места е установено, че не се предоставят изобщо чадъри и шезлонги и съответно предложението за намаление е неприложимо. Към настоящия момент са изготвени 19 споразумения с наематели и 48 споразумения с концесионери. На някои от морските плажове се предлагат зони с безплатни плажни принадлежности, но те не влизат в статистиката.


Share Follow

Leave A Reply