Антикорупционният фонд сигнализира прокуратурата за нередности при закупуване на китайски лекарства, както и за последващото им, противоречи на закона разпределение към болничните заведения в страната. На извънредно заседание от 3-ти април 2020 г. правителството одобрява два проекта на договори с Китайската национална фармацевтична корпорация за външна търговия. Единият е за доставка на 171 429 оп. Hydroxychloroquine Sulfate Tablets 100 mg. Другият – за доставка на 30 хил. оп. от лекарствения продукт Azithromycin Dispersible Tablets 250 mg. на обща стойност над 629 хил. щатски долара. Лекарствените продукти са предназначени за лечение на COVID-19, съобщават от фонда.

снимка: БГНЕС

Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за да бъде разрешен за употреба в България, който и да е лекарствен продукт, той трябва или да е получил разрешение за употреба от Изпълнителна агенция по лекарствата или от Европейската агенция по лекарствата. Законът обаче позволява в извънредни обстоятелства (епидемии, радиация, химическа заплаха) и липса на подходящ разрешен за употреба лекарствен продукт, министърът на здравеопазването, по мотивирано предложение на главния държавен здравен инспектор, съгласувано с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), да разреши за определен срок лечение с неразрешен лекарствен продукт, с цел преодоляване на извънредната ситуация. На това основание, на 5-ти май 2020 г. е разрешена употребата на двете китайски лекарства за лечение на COVID -19. Разрешението е със срок до отпадане на извънредната епидемична обстановка.

снимка: БГНЕС

В края на май, благоприятното въздействие на хининовите препарати върху болните от COVID-19 е напълно отречено в научните среди, пишат от АКФ. Появяват се публикации дори за вредно въздействие на препарата върху лечението и върху нивото на смъртност. На 04.07.2020 г. Световната Здравна Организация (СЗО) приема с незабавен ефект препоръката на Международната координационна комисия на Проучване „Солидарност“ (Solidarity Trial’s International Steering Committee) клиничните изпитвания с медикамента хидроксихлорокин да бъдат прекратени. Причината – лечението с медикамента води до малко или никакво намаляване на смъртността на хоспитализираните пациенти с COVID-19.

снимка: БГНЕС

Междувременно, в средата на юли, зам.-здравният министър Жени Начева поема ангажимент пред председателя на Организацията на пациентите с ревматологични заболявания, част от китайския хидроксихлорохин да бъде предоставен на страдащите от лупус и ревматоиден артрит, като това ще се случва безплатно чрез болниците, където пациентите се лекуват. „Такива действия са в пълно противоречие с реда за разрешаване за употреба на лекарствени продукти. Именно стриктното спазване на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, гарантира достъпа на българските граждани до безопасно, качествено и ефикасно лечение“ – коментира София Желева от правната програма на АКФ и допълва, че „съгласно решението на МС от 03.04.2020 г. и заповедта на министър Ананиев от 14.05.2020 г., хидроксихлорохинът, който МЗ с готовност ще предостави на пациентите, страдащи от лупус и ревматоиден артрит, е закупен и разрешен за употреба единствено и само за болнично лечение на COVID-19.

снимка: БГНЕС

Употребата на двата китайски медикамента за всякакво друго лечение е грубо нарушение на закона и крие опасност за пациентите“. С 3 бр. писма от 25.06. и 17.07. 2020 г. на министър Ананиев и зам.-министър Начева, всички поръчани количества Hydroxychloroquine Sulfate и Azithromycin са разпределени към всички РЗИ за лечение на COVID-19, лупус и ревматоиден артрит и общо антибиотично лечение (за азитромицина). РЗИ от цялата страна потвърдиха за АКФ, че са получили лекарствата и са ги изпратили към болничните заведения в районите си.

От анализа на предоставената от институциите и от публично достъпната информация, от АКФ са установили следното:

– На 15.05.2020 г., 171 429 опаковки Hydroxychloroquine Sulphate tablets 100mg x 14 и 30 000 опаковки Azithromycin Dispersible tablet 250mg х 12 са доставени и предадени на отговорно пазене в „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД.

– Едва 12 от общо над 200 хил. опаковки от двата медикамента са изпратени в ИАЛ за анализ.

– В съдебно заседание пред АССГ, ИАЛ, изрично заявиха, че тестваните 12 бр. опаковки, са им били изпратени без каквато и да е придружаваща документация – изпратени са единствено в опаковката, съдържаща блистерите с таблетките.

 

Използването на китайските лекарства за лечение на COVID-19 също е направено в ущърб правата на българските граждани и в условията на застрашаване на здравето и живота им. Това е така понеже разпределянето от МЗ на всичките 171 хил. опаковки хидриксихлорокин и 30 хил. опаковки азитромицин за лечение на пациенти с COVID-19 се случва повече от месец след обявяването на позицията на СЗО (с която спира лечението на COVID-19 с хидроксихлорокин заради установено вредно въздействие на препарата) и преустановеното използване на медикамента от редица държави. За закупуване на лекарствата няма сключени договори и не са взети никакви мерки за защита правата на българската страна като купувач.

снимка: БГНЕС

„Така, установените и подкрепени с официални документи факти пораждат сериозни основания да се съмняваме дали е положена дължимата грижа за здравето на българските граждани, при положение, че са им раздадени лекарства, с ненадлежно проверено качество и при наличие на сериозни научни данни за компрометираната резултатност на този вид лечение на COVID 19“ заявява Бойко Станкушев, директор на АКФ ни и допълни, че „с цел изясняване на всички наши съмнения и защита здравето на българските граждани, АКФ внася сигнал до прокуратурата и ще предостави цялата информация, с която разполага“.

 


Share Follow

Leave A Reply