Близо 787 млн. евро ще бъде европейското финансиране за новата програма на ЕС „Образование“ за 2021-2027 година, която надгражда Оперативната програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ за 2014-2020 година.  Проектът на програмата беше публикуван за обществено обсъждане от днес до 9 август т.г., съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

снимка: БГНЕС

Европейския социален фонд+ /ЕСФ+/ ще финансира с близо 236 млн. евро равния достъп всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование, с акцент върху уязвимите групи. Целта е да се намали ранното отпадане от образователната система. Придвижда се разширяването на дигиталното образователно съдържание, ще се повишат дигиталната компетентност и уменията на педагогическите специалисти, учениците и родителите. Ще се насърчава въвеждането на иновативни учебни програми и съдържание, и ще се подкрепи изявата на талантите на учениците, особено в по-отдалечените райони на страната. За целта са отделени близо 200 млн. евро от ЕСФ+.

снимка: БГНЕС

103 млн. евро. са предвидени за подобряване на връзката на образованието с пазара на труда чрез развитие на професионалното образование и обучения. Ще бъдат подкрепени дейности за превръщането на някои от съществуващите професионални гимназии в регионални обучителни центрове за трансфер на технологии и иновации. Близо 210 млн. евро от средствата по ЕСФ+ ще бъдат насочени за въвеждането на дуалното образование в приложими специалности във висшето образование, за развиването на предприемаческите умения на студентите и студентските практики, за модернизирането и дигитализацията на бакалавърски и магистърски програми, както и за развитието на докторантски програми и проектна докторантура, свързани с потребностите на пазара на труда.

снимка: БГНЕС

 

На 28 юли, от 10.00 часа, Изпълнителната агенция „Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж“, съвместно с Министерството на образованието и науката, организират обществено обсъждане на проекта на програмата „Образование“ /версия 1.0/. Обсъждането ще бъде в електронна среда, в реално време. Програмата „Образование“ 2021-2027 година се съфинансира от ЕСФ+ и от държавния бюджет на Република България.


Share Follow

Leave A Reply