„Категорично не отговарят на истината твърденията на служебния министър на финансите Асен Василев на днешния обществен съвет и в медии, че Агенция „Пътна инфраструктура“ е възложила договори за текущи ремонти за 2,8 млрд. лв. при предвидени за целта 370 млн.лв. от януари до април на 2021 г.“ Това написа бившия шеф на АПИ Георги Терзийски във „Фейсбук“.

снимка: АПИ

По думите му през посочения период няма сключвани договори за ремонти. Терзийски пояснява, че възлагането на обществени поръчки са ставали по открити процедури по Закона за обществените поръчки. „Те са със срок от пет години и някои от тях вече изтичат, затова има предприети действия по подготовка и обявяването на нови открити процедури“, пише Терзийски. Той допълва, че към края на май 2021 г. от АПИ са възложени ремонтни дейности на стойност около 1,5 млрд. лева, като поставените годишни задачи до края на годината са в размер на около 417 млн. лв. „Голяма част от тези средства вече са разплатени“, пояснява Терзийски.

снимка: АПИ

„Многократно е заявявано от АПИ, и от сегашния УС, че дейностите за ново строителство, превантивни и текущи ремонти и поддържане са мероприятия, изискващи голям финансов ресурс. А заделяните от бюджета средства са крайно недостатъчни, което налага осигуряването им чрез залагане в държавния бюджет на повече средства“, пише той. Всички граждани виждат, че със средства, предоставени целево за пътища, се финансират дейности за подобряването им. За съжаление над 490 млн. лв., които бяха заделени за изграждане на АМ „Хемус“, бяха взети от сметката на МРРБ и ще отидат за други дейности“, казва Терзийски. Това са фактите, другото е политическо говорене, което оставям на политиците“, завършва той.


Share Follow

Leave A Reply