„Основните теми, които се разглеждат от Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество  – подобряване на енергийната сигурност, диверсификация, повишаване на енергийната ефективност, насърчаване на възобновяемата енергия, защита на критичната енергийна инфраструктура и повишаване нивото на киберсигурност, са от съществен интерес за България и напълно съответстват на националните приоритети на страната ни в сектор енергетика“, това каза министърът на енергетиката Андрей Живков на откриването на Кръгла маса на високо равнище на Партньорството, която се провежда в рамките на българското домакинство на инициативата „Три морета“. 

Пред участниците във форума министър Живков изтъкна активните усилия на българското домакинство на „Три морета“, насочени към засилено сближаване между страните в инициативата и към развитие на стратегическото й трансатлантическо измерение. Още от самото създаване на Партньорството през 2018 г. България подкрепя неговите цели и участва активно в работните му групи, подчерта министър Живков. Ядрената енергетика е една от стратегическите посоки на енергийно сътрудничество в рамките на Партньорството, подчерта още министър Живков. Той изрази увереност, че подписаният на 23 октомври 2020 г. Меморандум за разбирателство между правителствата на Република България и САЩ за стратегическо сътрудничество в областта на ядрената енергия за граждански цели ще даде допълнителен тласък за задълбочаване на енергийните контакти между двете страни.  

„Партньорство за трансатлантическо енергийно сътрудничество“ (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation- P-TEC) стартира по време на срещата на върха на инициативата Три морета в Букурещ през септември 2018 г. В нея участват САЩ и 22 европейски държави – България, Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Украйна, в тясно сътрудничество с ЕС.

P-TEC се фокусира върху техническото сътрудничество в редица ключови области, сред които анализ и планиране на интеграцията на газопреносните и електропреносните системи, осигуряване на най-добри практики в областта на енергийната киберсигурност, насърчаване на нови капиталови инвестиции в ключова енергийна инфраструктура и подобряване на енергийната ефективност и чистото енергопотребление, включително в областта на възобновяемите енергийни източници, ядрената енергетика и изкопаемите енергийни източници. Тези цели са в унисон с приоритетите на Република България в сектор енергетика. По време на срещата в София обхватът на P-TEC се разширява с включването на темите климат и чиста енергия в него. 

 


Share Follow

Leave A Reply