Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев се срещна с посланика на Кралство Испания в България Алехандро Поланко Мата. Двамата дадоха висока оценка на дългогодишното сътрудничество между двете страни в областта на трудовите и социалните въпроси и обсъдиха възможността за продължаване на партньорството в политиките, свързани с пазара на труда, борбата с дългосрочната безработица, хората с увреждания, демографията и други сфери от взаимен интерес. 

Акцент в разговора беше състоянието на българската диаспора в Испания в условията на пандемията от Ковид-19. Министър Донев представи политиките на България за намаляване на безработицата и повишаване на заетостта чрез прилаганите в бюрата по труда индивидуален подход, психологическа подкрепа, мерки за  повишаване на квалификацията и включване в подходяща работа на трайно безработните и посочи, че към момента безработицата в България се е понижила до предкризисните си нива. Той запозна посланик Мата с разработения от Министерството на труда и социалната политика механизъм за прогнозиране на потребностите на пазара на труда в краткосрочен и дългосрочен план.По време на разговора бяха обсъдени и предизвикателствата пред финансовата устойчивост на пенсионните системи на държавите-членки на ЕС на фона на неблагоприятните демографски тенденции за застаряване на населението, регионалните дисбаланси и обезлюдяването на малките населени места.


Share Follow

Leave A Reply