Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на ЕС, тъй като все още не е свързала Търговския си регистър с европейската система (BRIS). Крайният срок за това – 8 юни 2017 г., отдавна изтече, посочват от комисията. „Над 4 г. след изтичането на този срок и въпреки многократните призиви от страна на ЕК, България все още не е свързана със системата“, се посочва в съобщението, цитирано от БТА.

снимка: Европейската комисия

Това е причината нито една от функциите на BRIS да не работи спрямо българските дружества. А това затруднява получаването на съответната информация за българските дружества от гражданите, дружествата и специалистите от ЕС. За дружествата, които все по-често извършват трансгранична дейност, е от съществено значение да имат лесен достъп до информация за дружествата, установени в различните държави в ЕС. BRIS улеснява достъпа на обществеността до информация за дружествата от ЕС, така че всички европейски търговски регистри могат да обменят данни по електронен път, по безопасен и сигурен начин във връзка с презгранични сливания и чуждестранни клонове. В дългосрочен план целта е да се подобри доверието в единния пазар чрез повишаване на прозрачността и предоставяне на актуална информация, като същевременно се намали ненужната тежест за дружествата, допълва ЕК.


Share Follow

Leave A Reply