По Оперативна програма „Региони в растеж“ Столична община (СО) изпълнява 13 проекта с размер на безвъзмездната помощ от 230 млн. лв. Това е значителен ресурс, който се изразходва както за подобряване на градската среда, така и за градска мобилност, за образователна инфраструктура, за социална инфраструктура. „Защитеното жилище безспорно е инициатива, която ние всички горещо подкрепяме и в чисто човешки план“, каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентина Върбева на пресконференция по повод старта на проект „Основен ремонт /реконструкция/ на център за временно настаняване „Св. София“ в район „Илинден“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

В нея участваха още кметът на район „Илинден“ Иван Божилов, представители на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към МРРБ и др. Проектът на Столична община е на обща стойност 3 383 485.87 лв., от които 2 130 090 лв. е собствено финансиране. „Радвам се, че има значителен собствен принос, защото макар само два от етажите на сградата да бъдат ползвани за социални услуги, няма как да докажем енергийната ефективност и резултати от тези мерки, ако не сме завършили основния ремонт на цялата сграда“, коментира зам.-министър Върбева.

Зам.-министър Върбева и кметът на район „Илинден“ Иван Божилов направиха символична първа копка на обекта. Регионалният заместник-министър пожела успех на екипа, дисциплинирана и стегната работа за завършване на проекта в срок. Проектът трябва да бъде изпълнен до 04.01.2023 г. Той включва основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата – полагане на външна топлоизолация по стени, ремонт на покрив, подмяна на ВиК, както и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за общи и сервизни помещения.


Share Follow

Leave A Reply