„Предложението ми за освобождаване на Иван Гешев изпълни своята роля“. Това каза министърът на правосъдието в служебния кабинет проф. Янаки Стоилов по време на изслушването му в парламента за внесеното искане за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор Иван Гешев. „До мен, в качеството ми на министър на правосъдието, на 14 юли тази година постъпи информация от министъра на вътрешните работи Бойко Рашков относно допуснати от Гешев нарушения в качеството му на главен прокурор. След като разгледах предоставената информация, сметнах, че в нея има данни за действия и бездействия, които съставляват тежко нарушение на служебните задължения и накърняват престижа на съдебната власт“, каза още Стоилов. Той уточни, че по тази причина е насрочил вчерашното заседание на Висшия съдебен съвет.

„Тъй като съм внесъл за обсъждане информацията на Бойко Рашков, която съдържа факти, данни и твърдения, не е необходимо те да бъдат пресъздавани и резюмирани. Мотивите ми общо взето се свеждат до няколко групи“, каза той. И поясни, че става въпрос за избирателно и тенденциозно разгласяване на данни от досъдебно производство; публични изявления и коментари, които показват предубеденост и нарушаване принципа за невиновност; използване на служители на Бюрота за защита на свидетели за претърсвания в сградата на Президентството, което нарушава принципа на разделение на властите; пренебрегване на принципа за случайно разпределение на делата.

„Ето защо, в качеството на министър на правосъдието, направих предложение Пленумът на ВСС да се произнесе за наличието на обстоятелства за предсрочно освобождаване на Гешев от поста главен прокурор на Република България. Според него искането му е изпълнило своята роля. „Това не беше просто един акт, за да се предизвика дискусия. Нямам илюзии, че този състав на ВСС би стигнал до друго решение по същество. Това, което озадачава и което аз не приемам, е, че след като дискусията засегна всички аспекти на проблема, най-накрая тя завърши с произнасяне, че ВСС не е разглеждал това, което е обсъждал 7 часа. Трябва да има аргументи по допустимостта“, каза още проф. Стоилов.


Share Follow

Leave A Reply